Liên hệ

HANAM FABRICS

Số. 128, Đường số 9A, Khu Dân Cư Trung Sơn ,  Phường Bình Hưng ,
Quận Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
Số điện thoại: (+84) 028-5431 7957
Số fax: (+84) 028-5431 7956