Bảo hành

BẢO HÀNH® SUNBRELLA CÓ GIỚI HẠN

Chúng tôi cam kết và đảm bảo rằng vải của chúng tôi là loại vải tốt nhất: bảo hành giới hạn 5 năm cho vải bọc nệm ghế, vải chuyên dụng và vải trang trí ngoài trời; bảo hành giới hạn 10 năm cho vải ngoài trời và vải cho tàu thuyền.

BẢO HÀNH 5 NĂM

Bảo hành này áp dụng cho: Sunbrella Upholstery Fabrics, Sunbrella Alloy, Sunbrella Clarity, Sunbrella Fundamental, Sunbrella Plus, Sunbrella Supreme, Sunbrella Unity

BẢO HÀNH 10 NĂM

Bảo hành này áp dụng cho: Sunbrella Shade và Marine Fabrics

Những cải tiến vượt trội vào ngày 1/11/2008 đã cho phép Glen Raven tăng thời hạn bảo hành cho các loại vải Sunbrella. Vải được mua từ 1/11/2008 trở đi sẽ được bảo hành 10 năm kể từ ngày mua gốc. Glen Raven sẽ cung cấp miễn phí vải thay thế từ Năm thứ nhất đến Năm thứ tám. Trong năm thứ chín, Glen Raven sẽ hoàn lại 85% chi phí vải ban đầu và trong năm thứ mười sẽ hoàn lại 70% chi phí vải ban đầu.