Công ty Hà Nam đang tham gia dự án Shilla ở Đà Nẳng - Quảng Nam với vai trò là một nhà cung cấp vải nội - ngoại thất sunbrella.