Shilla Monogam sẽ chính thức hoạt động vào tháng 6 sắp tới đây. Vải Sunbrella được sử dụng cho việc bọc đồ ngoại thất ngoài trời trong dự án này,